DHMZ Centralna Integracijska Platforma - CIP

Track

Best Practicies & Success Stories

Datum i vrijeme

ponedjeljak, 16. listopad 2023., 09:55

Dvorana

Dvorana D

Trajanje

45'

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upravlja sa značajnim brojem mjernih i pripadajućih informacijskih sustava, pripadajućih baza podataka, datotečnih sustava i ostalih izvora podataka, koji su razvijani ili nabavljani s ciljem pohrane i obrade podataka u domenskim područjima za koje je isti zadužen. Analize su utvrdile potrebu za nadogradnjom postojećih informacijskih sustava s ciljem povećanja dostupnosti motrenih (mjerenih i opažanih) meteoroloških podataka i analiza za potrebe različitih grana gospodarstva i javnih djelatnosti te društva u cjelini, posebice kao podrška procesima prilagodbe na klimatske promjene.Raznorodnost procesa mjerenja i prikupljanja podataka, zapisa, protokola prijenosa i podatkovnih izvora, nekonsolidiranost te otežan pristup podacima su samo neki od problema koji onemogućuju učinkovito korištenje prikupljenih podataka motrenja u svrhu izvještavanja i analize, kako od strane DHMZ-a, tako i od strane drugih subjekata u sustavu. Iz tog razloga pojavila se potreba za rješenjem koje će integrirati postojeće i buduće sustave s različitim svojstvima i koje će omogućiti učinkovito i funkcionalno korištenje prikupljenih podataka uz apstrahiranje nefunkcionalnih svojstava kao što su vrste izvora, proizvođači opreme, vrste osjetnika/mjerenja, meteorološki elementi kao i ostale tehničke karakteristike izvora podataka. Vizualizacija i funkcionalna analiza podataka te georeferencirani prikaz podataka pritom su od velike važnosti jer omogućavaju postavljanje ispravnog konteksta u prostoru i vremenu.Glavna svrha Centralne integracijske platforme (CIP) je da kroz jednu točku integrira pristup heterogenim izvorima meteoroloških podataka u DHMZ-u, tako da korisnik usluga DHMZ-a ne mora, pri potrebi za podacima, tražiti podatke iz više izvora te ih ručno objedinjavati, već putem otvorenih i standardiziranih sučelja (Web servisi/aplikacija) dohvaćati sve podatke na jedinstven način.Pojednostavljeni pristup podacima (aktualnim/arhiviranim) te javna dostupnost istih omogućit će znanstveno-istraživačkim institucijama, nevladinim organizacijama i svim zainteresiranim korisnicima korištenje podataka za istraživanja i razne primjene o klimatskim promjenama i njihovom utjecaju na sektore koji imaju veliki interes za meteorološkim podacima. Isto tako olakšat će se obavještavanje šire javnosti o mogućim opasnim meteorološkim prilikama vezanim uz klimatske promjene i služit će procesima prilagodbe na promjenu klimatskih prilika, preko zajedničkog korisničkog sučelja prema definiranim pravilima pristupa i tipovima podataka.

Detalji o predavanju

Razina težine: Općenito
Poželjna funkcija slušatelja: Sve
Grupa aktivnosti: Best Practicies & Success Stories

O predavaču

Organizatori

Konferenciju organiziraju Hrvatska udruga Oracle korisnika i Hrvatska udruga Java korisnika. 

Prati nas na Facebooku

Novosti, fotografije i zanimljivosti objavljujemo na službenoj Facebook stranici JavaCro konferencije.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz JavaCro objavljujemo i na Twitteru!

Platinasti Pokrovitelj

Zlatni pokrovitelj

Srebreni pokrovitelji

Medijski pokrovitelji